Üye Girişi

Hesap Oluştur

Bu formda dolduracağınız bilgiler, ‘Gönder’ düğmesine bastığınızda otomatik olarak kaydedilmez. Düğmeye bastığınızda yeni bir pencere açılır ve onayınız istenir. Ancak, siz bu son onayı verdikten sonra hesabınız oluşturulur.

Aydınlatma Metni

Etkinliğe kayıt olmak için üye girişi yapmanız gerekiyor.
Sol alttaki Üye Girişi düğmesine basarak giriş yapabilirsiniz.
Eğer henüz hesabınız yoksa lütfen sağ alttaki Hesap Oluştur düğmesine basarak hesap oluşturun.

Hesabım

Bilgilerim

Sertifika ve Katılım Belgelerim

Şifre Değiştir


Başvurduğum Etkinlikler

Katıldığım Etkinlikler

Fatura ve Ödeme Bilgilerim

Seans ve Süpervizyon Takibi Yapabileceğim Etkinlikler

Tüm Seminer ve Eğitimlerimiz

Eğitim Sertifikaları

Aydınlatma Metni

Eğitim Dokümanları

Aydınlatma Metni

Eğitim Videoları

Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

Seans ve Süpervizyon Takibi

 • Toplam Süpervizyon Krediniz: 0
  Toplam Seans Krediniz: 0
 • (Soldaki alandan seans ya da süpervizyon aldığınız tarihi, sağdaki alandan ise oturum süresini seçin.)
  (Soldaki alandan oturum tipini seçin. Grup süpervizyonu aldıysanız sağdaki alandan kaç kişi olduğunu seçin.)
 • Aydınlatma Metni


SOMATİK DENEYİMLEME EĞİTİM KATILIM PLATFORMU AYDINLATMA METNİ

(02.08.2021)

1. Veri Sorumlusu ve Kişisel Veri Kategorileri

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) kapsamında; kimlik, iletişim, finans, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar, işlem güvenliği ile müşteri işlem şeklindeki kişisel verileriniz ile demontrasyona (eğitmen ile katılımcılar önünde uygulama) katılım göstermeniz halinde ya da eğitim sırasında tarafımızla paylaşacağınız sağlık verileriniz şeklindeki özel nitelikli kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Somatik Deneyimleme Seminerleri (“Somatik Deneyimleme”) tarafından işlenecektir. Somatik Deneyimleme olarak kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde 6698 sayılı Kanun’a uygun davranılmasına azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

2. Tanımlar

 • Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri: Sağlık verileriniz özel nitelikli kişisel veridir.
 • VeriSorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.
 • Bağlı Kuruluş: Somatik Deneyimleme’nin uluslararası hak sahibi ve lisans veren kurumları ile lisans uygulamalarını yürüten kuruluşlardır.
 • İş Ortağı: İş faaliyetlerimizin yürütülmesi kapsamında, sözleşme bağı çerçevesinde belirli bir işin ifası amacıyla, ortaklık sağladığımız ekonomik ve hukuksal yönden bağımsız gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

İşleme Amacı
   Veri Kategorisi
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
   İşlem Güvenliği
Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
   Kimlik, İletişim, Mesleki Deneyim, Sağlık, Görsel ve İşitsel Kayıtlar
Finans ve Muhasebe Faaliyetlerinin Yürütülmesi
   Kimlik, İletişim, Finans, Müşteri İşlem
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
   Kimlik, İletişim, Görsel ve İşitsel Kayıtlar
Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
   Kimlik, İletişim, Görsel ve İşitsel Kayıtlar
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi    Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Finans


4. Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz; seminerlere ve/veya atölyelere devamlılığınızın takibi ile adınıza sertifika düzenlenmesi amacıyla yurtdışında mukim bağlı kuruluşlarımız ile organizasyon ve etkinlik yönetimi ile iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sunucuları ve bulut sistemleri yurt dışında bulunan iş ortaklarımıza açık rızanız dahilinde aktarılmaktadır. Açık rızanız bulunması halinde, eğitim kayıtlarının portal üzerinden paylaşılması suretiyle ses ve görüntü kayıtlarınız ile sağlık verileriniz diğer katılımcılara aktarılmaktadır.

5. Yöntem ve Hukuki Sebep

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5/2-a maddesi uyarınca “kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve 5/2-f maddesi uyarınca “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak eğitim katılım platformumuz ve online konferans platformları üzerinden, elektronik ortamda ve otomatik yolla, tarafımızla paylaşmanız halinde özel nitelikli kişisel verileriniz niteliğindeki sağlık verileriniz ise aynı maddenin 2. fıkrası uyarınca açık rızanıza dayanılarak online konferans platformları aracılığıyla otomatik yolla toplanmaktadır.

6. Başvuru Usul ve Esasları

İlgili kişi olarak, 6698 sayılı Kanun 11. maddede yer alan haklarınıza ilişkin bir talebiniz olması durumunda; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan; basvuru@somatikdeneyimleme.com e-posta adresimize sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizle veya güvenli e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Y apacağınız başvuruyu Somatik Deneyimleme olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, odamız tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.